Sjef van Gool

Online persoonlijk over willen komen, dat noem ik nou een uitdaging! Tijdens workshops over feedback geven en ontvangen benadruk ik altijd dat email daarvoor niet de geëigende weg is. Belangrijkste reden hiervoor is het ontbreken van contact.

Tijd voor actie?

06 51 78 49 14

sjef@humanc.nl

Sjef in het kort:

Energiek | Optimist van nature | Verbinder | Scherpe analyses | Familieman

Juist dat is mijn drijfveer in werk: mensen in contact brengen. Vertaal ik dit naar organisaties, dan staat het toewerken naar consistentie daarbij centraal. Sluiten ambities aan bij de doelstellingen voor het komende jaar? Stellen gedrag en mate van samenwerking mensen in staat doelstellingen ook daadwerkelijk te behalen?

Soms waan ik me in het Chinees Staatscircus, druk doende alle bordjes in de lucht te houden. En als er een valt? Dan leer ik van de scherven en pas de lering toe binnen het project. Fouten maken mag, leren ervan moet!